Elektrická požární signalizace (EPS):


 • detekce vzniku požáru

 • automatické hlášení požáru

 • ionizační detektory

 • termické detektory • EPS slouží k včasné detekci vznikajícího požáru.

  Ve většině případů bývá prvním příznakem nebezpečí kouř. Detekci vzniku požáru zajišťují detektory založené na různých fyzikálních principech.

  Ionizační detektory reagují na rychle se rozhořívající požáry.

  Termické (termodiferenciální) detektory reagují na zvýšení teploty. Existují také kombinované detektory, které v sobě spojují funkce výše popsaných detektorů.

  Opticko-kouřové automatické hlásiče:
  Nejpoužívanější technologií detekce kouře jsou opticko-kouřové hlásiče, vyhodnocující výskyt kouře opticky porovnáváním obtížnosti průchodu světelného paprsku uzavřenou komorou s čistým vzduchem a otevřenou detekční komorou, do které při požáru vniknou částečky kouře.
  Systém předá informaci o požáru určené osobě, automaticky nahlásí požár hasičům a zajistí řadu zásahů do technologií v budově (vzduchotechnika, výtahy, evakuační rozhlas) s cílem umožnit bezpečnou evakuaci (větrání únikových cest, odvod tepla a kouře) případně uvede do činnosti automatická hasící zařízení.

  ... zpět k nabídce služeb